Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Materská škola

V druhej polovici 20. storočia bola popri škole, ktorá dnes už nefunguje, založená v Hrádku aj materská škola, ktorá sídli spolu s Obecným úradom v jednej budove. Riaditeľkou MŠ je Soňa Krajčiová.

Zamestnanci MŠ

Učiteľky Jana Hamrozyová, DiS
Bc. Paula Gestingerová
Zuzana Maršálková
Školníčka Monika Benáková
Vedúca ŠJ Eva Sevaldová
Kuchárka Dana Kinčiová

Materská škola Hrádok je dvojtriedna MŠ, poskytujúca celodennú aj poldennú formu výchovy a vzdelávania. Deti sú rozdelené do dvoch tried podľa veku. V triede Motýlikov sú zaradené deti 5 – 6 ročné, v triede Lienok sú zaradené deti 3 – 4 ročné.


MŠ sa nachádza v malebnom prírodnom prostredí, ktoré ju svojou polohou a danými podmienkami v exteriéri prirodzene predurčuje k environmentálnemu zameraniu. Deťom umožňujeme priamo v prirodzených, prírodných podmienkach pozorovanie, spoznávanie, experimentovanie a objavovanie miestnej  flóry a fauny i spoznávanie prírodných zákonitostí. Hlavným cieľom celoročných záhradkárskych aktivít priamo v školskej záhrade je pochopenie nutnosti spolupráce človeka s prírodou, zasadenie semienka lásky k Zemi a umožnenie jeho rastu vedením detí predškolského veku k zodpovednej a zmysluplnej práci s pôdou a vodou – živlami nevyhnutnými na prežitie človeka.

Snahou je vytvoriť prostredie materskej školy s priaznivou socioemočnou klímou s dôrazom na podporovanie a rozvoj tvorivosti a učenie formou hry. Víziou našej materskej školy je vytvoriť optimálny súbor podmienok a okolností pre deti predškolského veku, aby tu prežili šťastné detstvo, v ktorom nechýba istota a harmónia dodávajúca silu k zodpovednému zvládnutiu neskorších úloh. Toto všetko sa snažíme dosiahnuť prostredníctvom Školského vzdelávacieho programu „Treba začať od semienka.“

„Nech je naša škôlka ako záhradka, o ktorú sa starajú láskaví a múdri záhradníci, ktorí vycítia čas sejby, zálievky i pletia buriny, aby v záhrade dozreli sladké, zdravé plody a voňavé kvety – NAŠE DETI.“

© Soňa Krajčiová

Kontakt