Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

História

S menom HRÁDOK sa na Slovensku môžeme stretnúť pomerne často. Ale len jeden Hrádok leží pri Hôrke a vedľa Lúky. Aj takto poeticky sa dá vyjadriť poloha obce. Tieto zemepisné názvy, ktoré dostali tunajšie sídla, vychádzajú z istej charakteristiky danej dediny.  Stredoveká pevnôstka hrádok -stála na západnom výbežku obce, na lokalite zvanej Hradište. Tento hrádok vznikol pravdepodobne v 13. Storočí na základoch opevnenia oveľa staršieho. V roku 1348 sa spomína kastelán Hrádku menom Mese, ktorý bol zároveň vice kastelánom Tematína. Neveľká pevnosť bola neskôr prestavaná na kúriu a v 17. Storočí už ani tá neslúžila svojmu účelu. Počas deľby panstva v roku 1639sa vyhotovil súpis jednotlivých častí. Jednému zo spoluvlastníkov, Františkovi Šándorovi sa v Hrádku ušla opustená kúria nazývaná Hradištia. Na budove zub času vykonal svoje dielo a v polovici 20. Storočia zmizli aj posledné zvyšky jej kamenných múrov. Názov obce sa objavil v listine po prvýkrát až v roku 1246.Pisár trochu skomolil názov a zapísal ho ako Harranuk.V roku 1452 je zachytený ako Haradnak, v roku 1524 z neho urobili Radnok. V súpisoch zo 16. Storočia ho zapisovali aj ako Radek inokedy Hrádek. Slováci, domáci aj z okolia ho od nepamäti volajú Hrádek. Toto meno si obec udržala až do začiatku 20. Storočia.V súvislosti s maďarizačným tlakom rýdzo slovenský názov nevyhovovala župné orgány mu pridelili maďarský názov hradu Tematín a obec pre krstili na Temetvény. Tento stav trval len do roku 1918. Odvtedy užíva obec svoje pôvodné meno, pravda už v spisovnej podobe – Hrádok. Obec je známa hromadným nálezom železných sekerovitých hrivien z veľkomoravských čias, najväčším na území Česko – Slovenska. Našli sa tu aj zvyšky slovanského hradiska /valy/ z 9. Storočia. Prvýkrát sa obec spomína v roku 1246, patrila k Tematínskemu hradnému panstvu. V katastri obce, ďaleko od komunikácií sa nachádza Tematínsky hrad.