Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Kontrolór obce

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hlavný kontrolór obce je volený do funkcie obecným zastupiteľstvom na šesť rokov. Kontrolórkou obce Hrádok je Edita Masariková.