Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Rozvoj obce

Práce na cintoríne

Za posledné roky sa na cintoríne urobilo viacero prác:

Najvýraznejšou zmenou prešiel Dom smútku, konkrétne jeho prístrešok, ktorý zatekal, nakláňal sa a hrozilo jeho zrútenie. Celý starý prístrešok sa zbúral a na jeho mieste sa postavil nový, ktorý sa rozšíril do dĺžky aj šírky. Pribudli tu aj dva nápisy: „Odpočívajte v pokoji“ a „Vzdajte úctu zosnulým.“

Za Domom smútku sa v dvoch radoch vybudovali zatrávňovacie chodníky smerom ku zadnému vchodu. Tam sa po celej dĺžke opravil plot a postavila sa nová brána, aby sa zabránilo prenikaniu divej zveri na teritórium cintorína.  Zadná časť cintorína prešla aj vizuálnou úpravou, keď sa zrekultivovali a očistili brehy pri spodnom aj vrchnom plote.

Odstránili sa nepoužívané schody pri soche Panny Márie a na tomto mieste vzniká galéria krížov. Ide o vzácne zliatinové kríže, najstaršie z prvej polovice 19. storočia. Väčšina z nich bola nájdená pri oprave plotu, pohodené za ohradou cintorína. Boli zreštaurované a umiestnené na reprezentatívne miesto. Podarilo sa vypátrať a obnoviť hroby rodičov prvého hrádockého dekana Štefana Karabu – Jána Karabu a Márie Karabovej rod. Fohelthon. Ide o sochu sv. Barbory (patrónky umierajúcich) a pomník so zliatinovým krížom a lebkou, ktoré boli umiestnené pri schodoch. Celá zostava sa zreštaurovala a vrátila na pôvodné miesto.  V hornej časti cintorína sa obnovili hroby Kolomana Feherváryho (hrádockého dekana) a Štefana Putaniča (hrádockého rechtora). Zreštaurovať sa podarilo aj centrálny kríž, pod ktorým je pochovaný dekan Jozef Maločaj.

Plány do blízkej budúcnosti: rozpracovaný je projekt virtuálneho cintorína.