Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

V piatok, 17.3. 2023, sa na OcÚ v Hrádku o 17:00 hod. uskutoční druhé zasadnutie OZ s nasledovným programom:

a) odkúpenie obecných pozemkov občanmi, ktorí o to požiadali
b) prerokovanie projektov na rozšírenie vodovodu a projektu na solárny ohrev vody pre škôlku
c) schválenie kontokorentného úveru
d) úprava nájmov nebytových priestorov
e) správa činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022
f) čerpanie rozpočtu a jeho úprava
g) inventarizácia
h) rôzne

Zasadnutie OZ je v zmysle zákona verejné a verejnosť môže prispieť svojimi pripomienkami a návrhmi na prerokovanie.