Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Výzva od poľnohospodárskeho družstva v Hôrke

Vedenie poľnohospodárskeho družstva v Hôrke nad Váhom sa na vás obracia  s nasledujúcim oznamom.

V poslednom období sa stretávate s tým že vám poštou alebo priamo do vašich poštových schránok prichádzajú výzvy na odpredaj poľnohospodárskej pôdy. Tieto výzvy, ponuky, prichádzajú od neznámych firiem, často zo zahraničia, ktorých činnosťou je špekulatívny nákup a následne predaj poľnohospodárskej pôdy v našej krajine. Poľnohospodárske družstvo v Hôrke nad Váhom ktoré hospodári na vašich pozemkoch má napriek zmene vedenia vážny záujem na tejto pôde naďalej hospodáriť o čom svedčia aj výrazné investície do nehnuteľností, techniky ale aj najmodernejších pracovných postupov ako sú precízne poľnohospodárstvo a variabilná aplikácia hnojív a pesticídov. Toto všetko smeruje nielen k čo najefektívnejšiemu hospodáreniu ale aj k ochrane prírody a životného prostredia na čom nám hlavne záleží.

Vážení občania, prosíme vás o zodpovedné nakladanie s vašou pôdou ktorú vaši predkovia často veľmi ťažko nadobúdali. Naďalej máme záujem na vašej pôde formou nájmu hospodáriť a pokiaľ máte záujem pôdu predať, ponúknite ju tomu čo ju má v nájme a zodpovedne na nej hospodári. Kedykoľvek počas pracovnej doby nás môžete navštíviť v administratívnej budove v Hôrke nad Váhom kde sme pripravený dohodnúť sa s vami o ďalšej forme využitia vašej pôdy ale aj zodpovedať vaše otázky týkajúce sa nášho hospodárenia. Nedovoľme aby sa pôda našich otcov dostala ku špekulantom, schránkovým firmám  a nakoniec skončila v zahraničných rukách.

Predstavenstvo Poľnohospodárskeho družstva v Hôrke nad Váhom