Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Autor: Admin

Volebný preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce,

v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konaní volieb, 

elektronicky (e-mailom) – vo forme elektronickej snímky žiadosti alebo v textovej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

    Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu.

Viac info nájdete na https://www.minv.sk/?nr23-preukaz

Kontakty pre žiadosť o vydanie a doručenie volebného preukazu:

hradok@obechradok.sk

tatiana.textorova@gmail.com

ZS Hôrka, dovolenka

Ambulancia Mudr. Jaroša oznamuje, že v dňoch 21.8. až 1.9.2023 nebude ordinovať. Zas­tupuje Mudr. Benáková v Beckove, okrem 28.8.2023, kedy zastupuje LSPP v Novom Meste nad Váhom.

Výlet MŠ

Materská škola Hrádok organizuje školský výlet detí a rodičov do Bojníc 14.6. 2023. V prípade záujmu volajte 032/7776 218.

Program: 06:45 odchod z Hrádku, 09:00 -10:30 Rozprávkový zámok, 11:00 – 12:00 rezervovaný vstup do Gumilandu + areál Pieskové sochy, 12:00 – 13:45 rozchod na obed, alebo 11:00 – 13:45 voľný rozchod (je na vás, ktorú alternatívu si v čase 11:00 – 13:45 zvolíte), 14:00 – 15:45 Dinono – dinopark, 16:00 hod. odchod domov.