Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Správa zo zasadnutia OZ 15.3. 2024

Poslanci sa mimoriadne zišli v zostave Martin Barník, Marcel Masarik, Juraj Kadlec, Peter Mistrík a Igor Opet ešte vo februári aby prerokovali niekoľko bodov, ktoré posunú Hrádok výrazne dopredu.

Obsah schôdze:

Peter Mistrík, ako náhradník zložil poslanecký sľub a stal sa tak poslancom OZ Hrádok. Poslanec Tomáš Tekula sa mandátu vzdal a prvý náhradník Marek Masár sa svojho postu odmietol ujať.

Následne starosta informoval o významných krokoch, ktoré sa týkajú kanalizácie. Investičná spoločnosť stavajúca novostavby od Hrádku smerom na Hôrku bude pre svoje účely budovať čističku odpadových vôd. Absencia čističky je hlavnou brzdou výstavby kanalizácie v našej obci. Na základe rokovaní starostu R. Beňa so spoločnosťou sa rozbieha projekt výstavby spoločnej čističky odpadových vôd na konci cesty vedúcej od hlavnej cesty ku Kačínu, na ľavej strane. Čistička bude mať kapacitu 1000 ekvivalentov – čo zodpovedá pre cca viac ako 1000 používateľov. Výpust čističky bude smerovať k existujúcej čističke pri diaľničnom odpočívadle. Keď sa podarí vybudovať túto ČOV, bude môcť obec podávať žiadosti o dobudovanie kanalizácie a následne jej zapojenie do novej čističky. Poslanci tento plán jednomyseľne podporili.

Výstavba multifunkčného ihriska – obec za 1€/m2 odkúpila pozemok v novobudovanej štvrti na vybudovanie multifunkčného ihriska, ktoré bude stáť za prvými domami, smerom od Hôrky na pravej strane od hlavnej cesty. Súčasťou ihriska bude šatňa so sprchou, wc, parkovisko a zeleň. Pozemok na vybudovanie ihriska vyrokoval a zabezpečil starosta R. Beňo.

Plán nového ihriska

Riadne zasadanie OZ sa konalo 15. marca za prítomnosti poslancov Barníka, Masarika, Kadleca, Mistríka a Grófovej, neprítomní boli poslanci Opet a Juráková.

Obec podala žiadosť o dotáciu na vybudovanie multifunkčného ihriska vo výške 102 000€. Prítomní poslanci tiež súhlasili s predajom obecného pozemku pre občana, ktorý o to požiadal, schválili návrh kroniky za roky 2021, 2022 a 2023, ktorú predložil kronikár M. Barník a zobralo na vedomie že pani R. Grófová odstúpila od požiadavky prenajať si od obce byt v KD.

Poslanci počtom 5/5 súhlasili so zmenou vyvážania veľkoobjemových kontajnerov, umiestnených na cintoríne a na ceste smerom na Tematín. Keďže tieto kontajnery boli neustále a aj napriek opatreniam využívané občanmi, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt, a tým pádom sme sa na likvidácii ich odpadu podieľali my všetci, budú tieto kontajnery odstránené. Neúmerne zaťažovali obecný rozpočet. Za rok dokázali vyprodukovať takmer 50 ton odpadu. Cena uloženia jednej tony je 60€, k čomu treba ešte pripočítať náklady na manipuláciu s kontajnermi a ich vývoz. Situácia na cintoríne sa bude riešiť umiestnením smetiakov na separovaný zber a zavedením kamier, aby sa predišlo ukladaniu odpadu na pôvodné miesta veľkoobjemových kontajnerov, prípadne vyhadzovaniu odpadu za oplotenie cintorína. Nový separovaný odpad bude vyvážaný spolu s ostatným odpadom v obci. Náhrada za kontajnery na ceste na Tematín pre majiteľov chatiek a záhradkárov sa bude pravdepodobne riešiť novým oploteným zberným miestom. Kým nepadne definitívne rozhodnutie, doterajšie kontajnery sa rušiť nebudú. Obec bude aj naďalej pokračovať v občasnom hromadnom zbere veľkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Plánované akcie: Zábava na Veľkonočnú nedeľu o 20:00
30.4. – stavanie mája
12.5. Deň matiek
1.6. – MDD