Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Správa zo zasadnutia OZ

Na úvod prebehla diskusia k bodom a projektom z predošlých zasadnutí. Dokončil sa projekt wi-fi pre teba, vďaka ktorému bude internet dostupný na vybraných miestach obce (napr. ihrisko, OcÚ, kostol…). Obec pokračuje v príprave na výstavbu nového vodovodu, SPF dal súhlas na prácach na ich pozemkoch. Výstavba novej štvrte smerom od Hôrky začne na jar roku 2024 a to budovaním inžinierskych sietí. Posledným bodom z minulého zastupiteľstva ostal bod o vyprataní obecného pozemku v strede dediny, ktoré sa nepodarilo zabezpečiť dohodou, a preto ho bude treba riešiť právnou cestou.

Poslanci počtom 5/5 odsúhlasili začlenenie obce do novej Miestnej akčnej skupiny (združenie obcí), kvôli výhodnejšiemu čerpaniu financií – obec po novom patrí do Združenia obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka.

Poslanci počtom 5/5 schválili zmenu územného plánu, ktorá pôjde na náklady Villan Investu, zmena sa týka budovania oddychových zón a budovania eko objektov. Táto istá spoločnosť za výhodnú sumu prevedie na obec pozemok na vybudovanie multifunkčného ihriska (plán je rozloha 18x33m). Spoločnosť tiež plánuje vybudovať pre novú štvrť čističku odpadových vôd, čo by bola výhodná príležitosť pre spoluprácu s obcou, ktorá sa pre chýbajúcu čističku nemôže uchádzať o fondy na dobudovanie kanalizácie.

Z výjazdového rokovania vlády, ktoré prebehlo v Trenčíne 12.12. 2023, bolo obci pridelených 12000€, ktoré by sme chceli použiť na dobudovanie cesty v novej štvrti od Lúky.

Obec prenajala byt v obecnej bytovke pani L. Godálovej a byt v KD pani R. Grófovej.

HK predniesla správy o čerpaní financií a vykonaných kontrolách, čo poslanci zobrali na vedomie a schválili. Takisto počtom 5/5 schválili obecný rozpočet. Pripravované akcie: vítanie Nového roka, verejná schôdza (27.1.2024) a dobudovanie verejného osvetlenia na hlavnej ceste od Hôrky.