Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Prvé zasadnutie nového obecného zastupiteľstva

Dňa 25. novembra 2022 o 17:00 sa na obecnom úrade uskutoční zasadnutie nového obecného zastupiteľstva, na ktorom zložia starosta i poslanci sľub. Po úvodných náležitostiach bude nasledovať program a rokovanie zastupiteľstva o týchto bodoch:

a) poverenie poslancov (na zástupcu starostu, na vedenie schôdze OZ, sobášenie)
b) voľba mandátovej a návrhovej komisie
c) kanalizácia
d) projekt na rekonštrukciu komunikácie smerom k Mlynu a vybudovanie novej komunikácie v Lúkach pri Mlyne
e) odkúpenie obecného pozemku pre 2 občanov
f) návrh dodatku VZN o miestnych daniach a poplatku za odpad
g) plán činnosti kontrolóra obce a jeho stanovisko k rozpočtu
h) návrh rozpočtu na rok 2023
i) inventarizácia majetku
j) čerpanie rozpočtu a jeho úprava podľa skutočného čerpania
k) rôzne

Zasadnutie OZ je v zmysle zákona verejné.