Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ

V piatok 16. júna 2023 sa o 17:00 na OcÚ uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva s nasledovným programom:

a) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
b) odpredaj obecných pozemkov občanom, ktorí o to požiadali
c) vybudovanie osvetlenia a dokončenie odvodnenia na Výhone
d) činnosti a stanoviská hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2022 a k čerpaniu rozpočtu
e) rôzne

Zasadnutie OZ je v zmysle zákona verejné. Návrhy a pripomienky môžete doručiť aj vy, mailom alebo osobne.