Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Správa zo zasadnutia OZ 16.6. 2023

Na zasadnutí OZ sa zúčastnili poslanci Martin Barník, Juraj Kadlec, Tomáš Tekula a Miriam Grófová. Prerokovali sa nasledujúce body:

Na začiatku dediny smerom od Hôrky sa vybuduje nové verejné osvetlenie a zároveň sa zváži dokončenie odvodenia na miestach, kde majú vyrásť nové domy. Žiada o to investor.

Poslanci počtom 4/4 schválili návrh Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce, návrh nájdete v prílohe tohto článku.

Od 3. júla sa začne s kompletnou obnovou hlavnej cesty medzi Hôrkou a Hrádkom. Práce sa predpokladajú ukončiť za jeden mesiac.

Na základe rokovaní predošlých zastupiteľstiev obec podala žiadosť o dotáciu na vybudovanie fotovoltických panelov na strechu OcÚ, spravilo sa dvojmiestne parkovisko pred poštou a dal sa spraviť odhad ceny obecného pozemku, na ktorom má investor záujem vybudovať menšie sociálne zariadenie. Po odstránení starého prístrešku nad domom smútku sa vybudoval nový, väčší. Obec už dávnejšie podávala žiadosť o vyčistenie potoka, no Povodia Váhu to prisľúbili vykonať až budúci rok, preto obec svojpomocne zabezpečila aspoň jeho kosenie.

Osadí sa nová kamera na konci dediny smerom na Tematín.

Poslanci jednomyseľne schválili zvýšenie poplatku za prenájom obecného pozemku a tiež aj žiadosť o vypratanie jednej obecnej parcely.

Starosta upozornil na viacero bodov, s ktorými sa bude musieť obec v najbližšom období vyrovnať:  najmä vďaka zásahu štátu sa podielové dane, ktoré doteraz obec dostávala vo výške približne 24 000€ znížili na sumu približne 7000€.

Obec pripravuje oslavu hodov v dátume 19. a 20. augusta.